Vedení účetnictví Pardubice, Praha

Vedení a zpracování účetnictví (dle dřívější terminologie podvojného účetnictví) je prováděno naší účetní kanceláří s maximálním důrazem na zájmy klienta a v souladu se zákonem o účetnictví, všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy. Všichni pracovíi v naší účetníkanceláři jsou pravidelně proškolováni a sledují změny všech příslušných právních předpisů, tak aby mohli našim klientům nabídnout služby vedení účetnictví na té nejvyšší možné profesionální úrovni.

Samozřejmou doprovodnou službou našim klientům je poskytování pravidelných informací o stavu jejich účetnictví, tj. stavu jejich saldokonto, propočet daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech v účtové osnově apod. Dále našim klientům asistujeme při faktických inventurách zboží či pokladní hotovosti či při kontrolách ze strany správních orgánů.

Po skončení účetního období předáváme svým klientům řádnou dokladovou inventarizaci, dále předává k archivaci zkompletované účetní doklady, včetně povinných účetních knih.

Vedení účetnictví zahrnuje
 

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
  • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
  • Sestavení účetní uzávěrky
  • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
Nezávazná schůzka?

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Formánková & Pelcman

Milheimova 2705
Pardubice - 53002

Tel: 776 760 900
Tel: 776 890 300